معماری
خانه / مقاله / مقاله درآمدى بر مدیریت جهانگردى

مقاله درآمدى بر مدیریت جهانگردى

جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است
اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی
سیاست عمومى چیست؟
جدول تعاریف ارائه شده براى سیاست عمومى
نقش اصول نهادینه شده – Institutional arrangements در
سیاستگذارى جهانگردى
اصول نهادینه شدهٔ دولت
نقش اصول نهادینه شده در جهانگردى
تعداد صفحه ۱۸

قالب وردپرس