معماری
خانه / مقاله / مقاله مدیریت بحران های صنعت گردشگری تحلیل حادثه ۱۱ سپتامبر

مقاله مدیریت بحران های صنعت گردشگری تحلیل حادثه ۱۱ سپتامبر

مقاله مدیریت بحران های صنعت گردشگری تحلیل جی جی ای از حادثه ۱۱ سپتامبر

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری: تحلیل GGE از حادثه ۱۱ سپتامبر
۱- مقدمه
۲- واکنشهای سیاسی نسبت به ۱۱ سپتامبر
واکنش های دولت فدرال به این بحران:
طرح ائتلاف بین المللی بهبود صنعت گردشگری
قوانین بودجه:
مدلسازی صنعت توریسم و گردشگری در اقتصاد وسیعتر
بخش های تولیدی
بازارها:
تأثیرات ۱۱ سپتامبر بر روی توریسم:
تعداد صفحه ۳۳

قالب وردپرس