معماری
خانه / مقاله / مقاله جهانگردی و جایگاه آن در ایران

مقاله جهانگردی و جایگاه آن در ایران

سابقه جهانگردی در ایران
پیدایش و روند توسعه توریسم در ایران
اقتصاد گردشگری حلقه مفقوده
بازتابهای مثبت و منفی صنعت توریسم
صنعت توریسم و اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی
منافع و عوارض
اثرات و عوارض منفی این صنعت
توریسم و اقتصاد منطقه ای
واژه هتل و تاریخچه آن
تاریخچه هتل در ایران
تعداد صفحه ۲۴

قالب وردپرس