معماری
خانه / طرح توجیهی / طرح توجیهی مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند

طرح توجیهی مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند

طرح توجیهی نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند

۱- کاشت داشت و برداشت چغندر
۲- تحویل دادن چغندر قند به کارخانه
۳- تخلیه چغندر و نگهداری ان در سیلو :
۴- انتقال چغندر به محل فرایند
۵- شستشو ی چغندر
۶- تهیه خلال چغندر
۷- استخراج قند از خلال
۸- خشک کردن تفاله
۹- تصفیه شربت خام
۱۰- تغلیظ شربت یا اواپراسیون
سانتریفوژ:
آپارات II
آپارات III
مرحله قند سازی:
شستشوی نیشکر
عصاره گیری از نیشکر
استفاده از فرایند انتشار برای عصاره گیری از نیشکر (Diffusion process)
توزین شربت خام
آهک زنی به شربت خام نیشکر (Liminig of cane juice)
ته نشین سازی ناخالصیها و زلال سازی شربت نیشکر Clarification of cane juice)
تغلیظ شربت
طباخی برای تولید شکر خام
تصفیه شکر خام
آفیناسیون شکر خام (Affination of raw sugar)
حل کردن شکر خام(Melting)
تصفیه شربت شکر خام
طباخی برای تولید شکر سفید
تعداد صفحه ۲۳

قالب وردپرس