معماری
خانه / مقاله / مقاله کمباین

مقاله کمباین

مقدمه
الف- انواع کمباین های خودرو
ب- کمباین های کششی
«اعمال و ساختار کمباین»
تنظیمات هلیس:
انتقال محصول به کوبنده:
تنظیمات نقاله تغذیه:
طرز عمل کوبنده و ضد کوبنده:
تنظیمات کوبنده و ضدکوبنده:
نکاتی درباره تنظیم کوبنده وضدکوبنده:
جداسازی دانه در کمباین ها
غربال کاه پران Straw walker
جداکننده پاششی cascade separator
سیستم غلتاننده در غربال کاه پران Roll – over
straw walker
سیستم شاخک های نوسان کننده oscillating tine system
جداکننده گریز از مرکز «سانتریفوژ» centrifvgel
separator
قسمت تمیز کننده یا بوجاری
اصول جداسازی دانه در قسمت بوجاری
بادبزن ها Fan
غربال کلش
حمل محصول به مخزن یا کیسه
بالا برنده و مارپیچ نقاله دانه تمیز
مخزن دانه
خلاصه عملیات اجزای کمباین
تعداد صفحه ۲۶

قالب وردپرس