معماری
خانه / طرح توجیهی / طرح توجیهی تولید قند

طرح توجیهی تولید قند

مقدمه
اصلاحات صنایع قند:
ریژسیون: درصد قند خلال را گویند.
تشکیل ساکارات از ساکاروز:
تکنولوژی قند:
مراحل عیار سنجی:
روش های تصفیه:
اوپراسیون:
مرحله پخت: ( کریستالیزا سیون)
سه روش در کریستالیزاسیون وجود دارد: ( روش های کریستالیزاسیون)
مرحله قند سازی:
تعداد صفحه ۲۴

قالب وردپرس