معماری
خانه / مقاله / مقاله کشت گوجه فرنگی در گلخانه

مقاله کشت گوجه فرنگی در گلخانه

گوجه فرنگی از جمله صیفی جاتی است که به دلایل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زیرا این محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و آنجا که به صورت اصلی وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث خوشمزگی غذا می شود.
● انواع کشت گوجه فرنگی:
▪ طول دوره جوانه زنی:
▪ دمای مناسب:
▪ هرس :
▪ تلقیح :
▪ زمان تلقیح :
برداشت گوجه فرنگی
زمان برداشت
دفعات برداشت
تعداد صفحه۷

قالب وردپرس