معماری
خانه / مقاله / مقاله ماشین های برداشت

مقاله ماشین های برداشت

دروگرها
روشهای قطع کردن ساقه ها:
نیروی برش :
انواع دروگرها:
انواع دروگرهای شانه ای :
نکاتی که بایدقبل ازتنظیمات دروگرهاانجام شود:
ساقه کوبهای علوفه خشک کردنی:
ماشینهای برداشت علوفه سیلوکردنی ۱:
تنظیمات خردکنهای چکشی :
قسمتهای اصلی خردکنهای تیغه-برش
واحد های جمع آوری
نکات ایمنی
ماشینهای برداشت ذرت
ماشینهای برداشت سیب زمینی
برداشت چغندر قند
تعداد صفحه ۳۶

قالب وردپرس