معماری
خانه / مقاله / مقاله کلزا

مقاله کلزا

مقدمه
مهمترین آفات کلزا در دنیا:
آفات کم اهمیت تر:
شته جالیز Aphis gossypii Glover
شته مومی کلم Brevicoryne brassicae
مبارزه با شته ها:
عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennad
مبارزه با سفید بالک ها:
روش مناسبی برای کنترل سفید بالک ها وجود ندارد مرگ و میر
سن سبز پنبه
Nezara viridula L.
سیمفیلای باغی
راب لکه دار باغی
سوسک برگخوار چلیپائیان یا سوسک منداب
کک چلیپائیان
مبارزه با کک های نباتی:
کرم طوقه بر یا شب پره زمستانی
کرم اگروتیس
سفیده بزرگ کلم
سفیده کوچک کلم یا سفیده تربچه
سفیده شلغم
پروانه بید کلم
کرم ساقه خوار کلم یا کرم تارتن شرقی کلم
سوسک گلخوار بور
سوسک گلخوار سیاه
مبارزه با سوسک های گلخوار:
تعداد صفحه ۳۳

قالب وردپرس