معماری
خانه / مقاله / مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

جایگاه گلکاری در ایران
جایگاه ایران از نظر جغرافیایی
کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه
نوع خاک و بستر مورد پرورش گیاهان؛
تاسیسات گلکاری
نکات مهم در احداث گلخانه¬های ثابت
انواع گلخانه های ثابت
عوامل قابل کنترل در گلخانه¬ها
نیاز نوری گیاهان
نور در گلخانه ها
کنترل رطوبت در گلخانه¬ها
بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی
محیط‌های پرورشی گیاهان – کشت خاکی
هیدروپونیک – کشت بدون خاک گیاهان
رشد و نمو
عوامل موثر بر رشد و نمو
تعداد صفحه ۱۴

قالب وردپرس