معماری
خانه / مقاله / مقاله کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

مقاله کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

۱٫استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:
۲٫استفاده از انگلها،شکارگرها و عوامل بیماریزا:
کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله حشرات:
کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله عوامل بیماریزا:
امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز:
تعداد صفحه ۱۳

قالب وردپرس