معماری
خانه / مقاله / مقاله مشخصات تیره عناب و کنار

مقاله مشخصات تیره عناب و کنار

عناب
مشخصات گیاه شناسی :
ترکیب شیمیایی عناب
خواص دارویی عناب
شربت عناب:
تهیه جوشانده عناب :
جوشانده عناب :
.
خیس کرده عناب :
روایات درمورد خواص عناب :
عناب در طب سنتی :
مضرات عناب:
گونه های مختلف Zizyphus
شناسایی ارقام مختلف عناب :
مناطق پراکنش :
مشخصات مناطق پراکنش عناب در ایران :
عملکرد عناب:
روشهای تکثیر گیاه عناب :
قلمه زدن :
فواصل کاشت

کود مورد نیاز :
آفتهای درخت عناب :
کنار :
مشخصات گیاه شناسی :
ترکیبات شیمیایی :
خواص درمانی و کاربرد کنار :
کنار پارسی :
مشخصات گیاه شناسی
خواص و کاربرد :
از میوه آن به عنوان خشک کننده و قابض و
خواص درمانی:
Z.oenophila :
تعداد صفحه ۳۸

قالب وردپرس