معماری
خانه / مقاله / مقاله خار مقدس

مقاله خار مقدس

گیاه خار مقدس
شرح گیاه
گریبان پشمی :‌
نیاز اکولوزیکی
آماده سازی خاک
تاریخ و فواصل کاشت
کاشت
داشت
برداشت
دامنه انتشار
تعداد صفحه ۷

قالب وردپرس