معماری
17 روز 5 ساعت 4 دقیقه 23 ثانیه از شروع به کار سبد آنلاین گذشته است و 300 محصول ثبت شده است .
خانه / مقاله / علوم پایه / مقاله روابط آب و خاک و گیاه

مقاله روابط آب و خاک و گیاه

پتانسیل آب
آب قابل استفادهٔ خاک
جذب و حرکت آب
تبخیر و تعرق (Evapotransopiration)
عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق
عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق
تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)
تنش کمبود رطوبت
تنظیم فشار اسمزی Osmotic adjustment
عکس‌العمل روزنه‌ها به تنش رطوبت
اثرات تنش آب بر عملکرد
بازده مصرف آب
تعداد صفحه ۳۱

قالب وردپرس