گزارش و شکایت

بسمه تعالی

فروشگاه و سیستم همکاری در فروش سبد آنلاین محل فعالیت هزاران فروشنده و بازاریاب

و بستر فروش صد ها هزار محصول دیجیتال مختلف می باشد .

با توجه به این مسئله ، ممکن است برخی افراد سودجو درصدد سوء استفاده از این بستر

بوده و محصولات غیر قانونی ، یا محصولاتی که حق نشر آن ها رعایت نشده را در سبد آنلاین ثبت نمایند .

البته تیم نظارت سبد آنلاین قبل از تایید با دقت محصولات را بررسی می نمایند ،

با این وجود ممکن است محصولی با مشکلات ذکر شده ثبت شده باشد .

در صورتی که با چنین محصولی مواجه شدید ، یا صاحب امتیاز محصولی بودید ،

با ارائه مدارک معتبر و مستدل و کد محصول ، ما را از طریق آدرس ایمیل :

sabadonline@yahoo.com

در جریان گذاشته تا سریعا به مشکلات رسیدگی نماییم .

با تشکر ، مدیریت سبد آنلاین